Skip to content
Ana sayfa » Arduino Uygulamaları – 16×2 LCD Ekranda Mesafe Okuma

Arduino Uygulamaları – 16×2 LCD Ekranda Mesafe Okuma

  • by

Bir önceki yazımda Mesafe Kontrolü uygulaması yapmıştık. Bu yazımda 16×2 LCD Ekranda Mesafe Okuma uygulaması gerçekleştireceğiz.

Daha önceki yazılarımda, LCD ekrandan, kütüphanesinden, sensörden ve neler olduklarından bahsetmiştim. Detaylı bilgi için kategoriyi ziyaret edebilirsiniz. Şimdi uygulamaya geçeceğiz.

Gerekli Malzemeler

  • Arduino
  • 10K Potansiyemetre
  • 16×2 LCD
  • Hc-sr04 Ultrasonik Mesafe Sensörü
  • Jumper
  • 9V pil ya da güç kaynağı (Arduino’yu harici beslemek isterseniz)

Gerekli bilgiyi verdikten sonra kodları yazarak ve Arduino’yu bilgisayara takarak kodumuzu yazalım.

#include <LiquidCrystal.h> //Load Liquid Crystal Library
LiquidCrystal LCD(11,10,9,2,3,4,5); //Create Liquid Crystal Object called LCD
#define trigPin 13 //Sensörün Echo pini Arduinonun 13. pinine bağlanır.
#define echoPin 12 //Sensorün Trig pini Arduinonun 12. pinine bağlanır.

void setup() 
{
pinMode(trigPin, OUTPUT); //13. yani trigpini çıkış olarak ayarlıyoruz.
pinMode(echoPin, INPUT); //12. yani echoPini giriş olarak ayarlıyoruz.
LCD.begin(16,2); //Arduinoya lcdyi çalıştırmasını söylüyoruz.
LCD.setCursor(0,0); //kursoru ilk satırın ilk sütununa getirmesini söylüyoruz.
LCD.print("fvarli"); //İlk satırda görünecek mesajı yazıyoruz.
}

void loop() 
{
long duration, distance;
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
distance = (duration/2) / 29.1; //sesin gidiş gelişinde ölçülen süreyi önce ikiye bölerek sadece gidiş hızını ölçüyor sonra da ses hızına bölerek mesafeyi buluyoruz.
LCD.setCursor(0,1); //Kursoru ikinci satır birinci sütuna getiriyoruz.
LCD.print(" "); //Ekranı temizlemek için boşluk yazdırıyoruz.
LCD.setCursor(0,1); //Kursoru tekrardan ikinci satır birinci sütuna getiriyoruz.
LCD.print("Mesafe ");
LCD.setCursor(7,1); //satırın başında mesafe yazdığı için kursoru 7. sütuna götürüyoruz.
LCD.print(distance); //Ölçülen mesafeyi yazdırıyoruz.
LCD.print(" cm"); //Ölçü birimini yazdırıyoruz.
delay(250); //250 milisaniye bekletiyoruz.
}

Kodumuzu yazdıktan sonra Arduino’ya yükleyelim. Aşağıdaki gibi bağlantıyı gerçekleştirelim.

Bir sonraki yazımda RFID ile Kart Kontrol uygulaması gerçekleştireceğiz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *